Управлінська звітність. Частина 2

У попередній статті "Управлінська звітність. Частина I"ми розглянули можливі формати трьох звітів CF, P&L, BS. Але до їх створення необхідно ще пропрацювати і затвердити безліч менш великих звітів. Ці звіти пов'язані з витратами і доходами підприємства. 

 Щоб розуміти мінімально необхідну кількість даних звітів найпростіше орієнтуватися на оргструктуру підприємства. За існуючими на підприємстві підрозділам (відділам) можна розподілити звіти таким чином:

  • звіти по обслуговуючим підрозділам (бухгалтерія, госпвідділ і т.п.);
  • звіти по відділах виробництва, закупівлі (цехи, виробничі відділи);
  • звіти по відділу збуту.

Такий поділ зроблено для зручності застосування різних форматів звітів. Ще раз хотілося б акцентувати увагу на тому, що представлені в цій статті формати не є єдино правильними форматами. Вони є лише прикладами, які можна і потрібно допрацьовувати і змінювати під специфіку підприємства.

Отже, у обслуговуючих відділів в бюджеті будуть представлені витрати цих відділів. Приклад показаний в Таблиці №1.

Таблиця №1

Далі ми можемо зібрати витрати відділів закупівлі або виробництва. Залежно від обсягів підприємства витрати на закупівлі товару можна включити в звіт витрат по відділу закупівлі або вивести в окремий звіт. При виведенні в окремий звіт, звіт по витратах відділу закупівель в принципі нічим не буде відрізнятися від звіту за видатками будь-якого обслуговуючого відділу. Якщо ж з'єднати, то необхідно визначитися з максимальною деталізацією товару або сировини, які підприємство закуповує. Наприклад, можливо не перераховувати весь асортимент, можна його збільшити до категорій (груп і т.п.). Що стосується виду звіту витрат по виробничому відділу, то тут будуть виділені дві основні групи витрат - Прямі та ЗВВ (загальновиробничі витрати). Приклад звіту за видатками виробничого відділу представлений нижче:

Таблиця №2

 Варто акцентувати увагу на те, що звіт за видатками виробничого відділу - це завжди виробнича собівартість виробленої продукції. І в звіті P&L вона не відображається, так як там відображена - собівартість реалізованої продукції. Однак, дані витрати будуть брати участь при побудові плану CF, так як саме на підставі даних про необхідні витрати на виробництво продукції ми зможемо побудувати відтік грошових коштів в звіті СF.

 Найчастіше саме відділ збуту відповідає за продажі на підприємстві, тому витрати цього відділу можна було б поєднати з даними продаж. Однак, слід врахувати, що витрати самого відділу не можуть впливати на маржинальний дохід. Маржа продаж незмінно складається з різниці між продажною вартістю і собівартістю реалізованої продукції. Витрати відділу збуту не входять в собівартість реалізованої продукції.

Таблиця №3

Собівартість реалізованої продукції ми можемо брати з даних складського обліку. Якщо на підприємстві був прийнятий метод обліку списання товару за середньозваженою, то вартість відвантаженого товару буде визначатися за усередненою обліковою вартістю. Якщо метод ФІФО, то за ціною партії першої по надходженню на склад.