Регламентація

Регламентація

 

Розробка і запровадження регламентів

 

Регламентація бізнес-процесів охоплює складання, затвердження та подальше впровадження сукупності правил діяльності суб'єкта підприємництва, його підрозділів, співробітників.

Регламентувати доцільно:

 • обслуговування клієнтів;
 • торгові / банківські операції;
 • взаємини з постачальниками і іншими контрагентами;
 • кадрову політику;
 • бюджетування;
 • документообіг;
 • облікову політику.

Якщо планується розробляти регламент «облікова політика» для бухгалтерії та податкового обліку, попередньо проводиться аудит облікової політики організації на поточний момент. На його підставі складається нормативно-методичний документ, де відображаються принципи, методи, способи, процедури обліку на наступний звітний період.

 

Цілі регламентації і потенційні труднощі

 

Ключове завдання введення регламентів - досягнення злагодженості в діях виконавців і в роботі підрозділів, спрощення адаптації нових співробітників, усунення дублювання операцій. Потреба впровадження регламентів підвищилася в зв'язку з використанням засобів автоматизації управління бізнесом, зокрема, CRM і ERP-систем.

 

Серед головних проблем регламентації в компанії - формальний підхід без розуміння цілей цієї процедури. З іншого боку, надмірна регламентація негативно відбивається на «гнучкості» бізнесу. Розробка регламенту та інструкцій часто не може якісно проводиться силами самих співробітників компанії. Щоб вирішити це завдання з максимальною ефективністю, бажано скористатися допомогою залучених експертів.

 

Базова структура регламенту

 

 1. Загальні положення.

 2. Межі процесу: входи, події початку, вироблені продукти, зони відповідальності, події закінчення.

 3. Виконання процесу: технологія виконання, графічні моделі, правила і скрипти, час виконання, учасники, ресурси та інфраструктура, документи.

 4. Управління процесом і контроль.

 5. Додатки: нормативні посилання, перелік термінів, умовних позначень і скорочень, форми документів.


 регламентація