Що обрати Бюджет Cash Flow чи Бюджет P&L?

Що обрати Бюджет Cash Flow чи Бюджет P&L?

 

Це питання виникло, коли ми допомагали у оптимізації системи бюджетування одному підприємству. Річ у тому, що директор цього підприємства не мав економічної освіти і тому не міг зрозуміти, чому Бюджет Cash Flow (далі за текстом CF) складається виключно на інформації по руху грошових коштів та не бере до себе інформацію по відвантаженню товару. Тому існуючий бюджет підприємства мав вигляд суміші двух бюджетів і ТОП-менеджмент ніяк не міг зрозуміти прибуткове чи збиткове товариство, на основі існуючого бюджета. Давайте, спробуємо розглянути обидва види бюджетів та зрозуміти у чому такі полягає їхня різниця. 

Що є бюджет CF

 Для початку розберемося, що з себе представляє CF, яку інформацію він нам дає і як вона в ньому відбивається. Схематично CF розбивається на дві частини - Надходження і Вибуття, з обов'язковою інформацією про вхідному й вихідному грошовому залишку. У бюджеті P & L ви ніколи не побачите інформацію про грошовому залишку - це основна особливість CF. Перший розділ Надходження на кожному підприємстві відображається по-різному, все залежить від деталізації. Як приклад, всі надходження грошей можна розбити по:

  • Видам діяльності – основна, фінансова, інвестиційна;
  • Напрямкам видів діяльності – товарна продукція, послуги, продукція власного виробництва, надходження від курсових різниць, надходження від реалізації ОЗ та т.і.

Другий розділ, мабуть, у всіх підприємств найпотужніший, так як він стосується витрат грошових коштів. Деталізація витрат залежить від масштабів діяльності, але практично ніколи не буває узагальненою. Основу деталізації можна зберегти, як і в надходженнях, що в подальшому може спростити аналіз бюджету. Так, наприклад, можна буде порахувати, який саме вид діяльності сформував найбільший грошовий потік, а який дав найбільший позитивний результат (профіцит бюджету) або навпаки найменший результат (дефіцит бюджету). Що стосується переліку статей вибуття грошових коштів, то як говорилося вище, - їх багато не буває. Головне - це уникати подвійного трактування та, бажано чітко розписати в якій статті витрат ми що враховуємо, щоб один і той же платіж не був, згодом, рознесений за різними статтями в різний період часу. Ну, наприклад, оплата за проїзд в таксі - в цьому місяці ми віднесли на статтю "Оплата транспортних послуг", а в наступному "Представницькі витрати".

Що стосується методу заповнення даної форми. Інформація в даний бюджет вноситься тільки щодо планового та фактичного руху грошових коштів. 

Бюджет доходів та витрат - у чому основна відмінність від CF 

Тепер розглянемо формат та метод заповнення Бюджета P&L (далі за текстом P&L).

Формат P & L також схематично ділиться на дві частини - Доходи і Витрати. Але тут вже немає Вхідного і Вихідного залишку грошових коштів. Назви Статей дохідної та видаткової частини P & L можуть абсолютно чи з великою точністю збігатися з назвами статей CF. Але метод заповнення тут буде інший. Крім того, в форматі даного бюджету вже будуть проміжні підсумки у вигляді - прибутку / збитку від основної діяльності, від фінансової та в підсумку бюджету буде прибуток / збиток від діяльності підприємства в цілому. Заповнюється P & L за методом нарахування доходів, тобто даний звіт не прив'язаний до надходження коштів, а прив'язаний до моменту визнання доходу / витрати. За визначенням цього моменту необхідно відправиться до Облікової політиці підприємства. Тут треба зробити обмовку - якщо на підприємстві бюджети формуються на підставі даних бухгалтерського обліку, то момент визнання доходів / витрат буде описаний в Облікової політиці з бухгалтерського обліку. Якщо ж підприємство для побудови бюджету використовує інформацію з управлінського обліку, то тоді необхідно користуватися Облікової політикою з управлінського обліку.

Щоб краще зрозуміти відмінності в методах заповнення даних бюджетів розглянемо ситуацію, коли в нас надійшли гроші на розрахунковий рахунок, як передплата за товар. Дану операцію ми відобразимо в CF в Розділі Надходження, а ось в P & L ми нічого не відобразимо. Далі ми відвантажуємо товар - тепер ми відобразимо дохід в P & L і собівартість цього відвантаження, також зможемо підрахувати маржу по даній операції, а в CF нічого не відобразимо, так як руху грошей не було. Важливо, в даному випадку розуміти, що в реальному житті між цими двома подіями час може вимірюватися, як днями, так і місяцями. Все залежить від специфіки діяльності підприємства. Наприклад, передплата за товар надійшла в січні і її ми благополучно тоді ж і витратили, а ось прибуток від угоди змогли підрахувати тільки в березні, коли відвантажили товар і у нас сформувалася собівартість відвантаженого товару. У підсумку, в січні у нас на розрахунковому рахунку є гроші (це надійшла передплата) і по бюджету CF все чудово, а по бюджету P & L немає прибутку. Він там з'явиться тільки в березні, коли в CF вже не буде надходжень.

CF нам дає інформацію про рух та наявність грошової маси на рахунках і в касах підприємства. Вхідний і вихідний залишок по бюджету повинен дорівнювати сумі залишків грошей на всіх рахунках і у всіх касах підприємства, на дату складання Бюджету. А P & L дає нам інформацію про прибутковість нашої діяльності. І, хоча статті бюджетів перегукуються, але сенс в них закладений різний. Важливо розуміти, що надходження виручки на розрахунковий рахунок не дає нам достатньо підстав для визначення всього обсягу витрат, які пішли на отримання цієї виручки.

Для повної картини діяльності важливо мати ці два бюджети. Не можна сказати, що CF важливіше P & L, так як кожен з них характеризує діяльність підприємства зі свого боку. Хочемо зазначити, що ні в якому разі не можна їх з'єднувати. Тобто не можна в CF відображати операції з нарахування доходу (відвантаження) і по руху грошей одночасно. Це призведе до повної втрати контролю над ресурсами Підприємства.

Відзначимо важливість і необхідність ще одного бюджету - Баланс (BS). Багато хто вважає, що маючи в наявності CF і P & L вони отримують повну картину про стан справ. Але ми б сказали, що вони отримують повну картину про рух справ, а ось про залишки від цих рухів вони інформацію не мають. Баланс - це певний підсумок на певну дату, коли все завмерло, і ми підрахували, що ж у нас залишилося. Тому, щоб дійсно розуміти яке фінансове становище підприємства, необхідно мати CF, P & L та BS.